İthalat – İhracat

İthalat – İhracat

Yurt dışından ithal etmek istediğiniz tüm ürünlerin ithal izinleri alınır,  gemi, kara, uçak organizasyonları yapılarak anlaşmalı boşaltma merkezine sevki gerçekleştirilir.

İhracatını gerçekleştirmeyi düşündüğünüz ürünlerinizin banka- kambiyo işlerini, gümrük işlemleri ve nakliye organizasyonlarını en ekonomik en hızlı şekilde çözmenizi sağlarız.

Her türlü izin ve işlemleri kendi firmamız üzerinden gerçekleştirerek en ekonomik en kaliteli ürünleri kapıya teslim şeklinde temin / teslim edebiliriz.

İTHALAT

 • Kapıdan kapıya işlemlerde tüm aşamaların takibi
 • Ordino yük evraklarının alınması
 • Gerektiği durumlarda küşat yapılması
 • GTIP Tespiti
 • Dış Ticaret Kurumlarından gerekli rapor ve dokümanların temini
 • Ordino, Ardiye, Gümrük Vergileri vs masrafların hesaplanarak tarafınıza bildirilmesi
 • Beyanname tescili, muayenesinin yapılması, vergi – teminat ve tahakkukların yatırılıp yerine getirilmesi
 • Hasar – Hata durumlarında tutanak tutulması
 • Belirtilen adrese iç nakliyesi
 • Teminat çözümü
 • Evrakların teslimi

İHRACAT

 • Kapıdan kapıya işlemlerde tüm aşamaların takibi
 • İhraç edilecek eşyaya ilişkin fizibilite çalışması yapılması
 • Eşya türüne göre İhracatçı Birlikleri üyeliği yapılması
 • ATR, EUR1, Menşe Şahadetnamesi vs belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdikleri
 • Ülke konumuna göre konsolosluk onay işlemlerinin yapılması
 • İhracatçı Birlikleri tasdiki
 • Beyanname tescili
 • Evrakların teslimi